Om at komme igennem livets kriser: Stockdale-paradokset og den modstandsdygtige personlighedstype

Jens Lindberg Jensen
4 min readOct 14, 2020
Image by Marko Lovric from Pixabay

Modgang er noget, som alle mennesker kommer ud for i deres liv. Hvordan vi håndterer dem, varierer til gengæld dramatisk fra person til person. Nogle går helt ned. Andre overlever, men får varige mén. Atter andre kommer okay igennem krisen, men forsøger bagefter at tænke på den så lidt som muligt. Og så er der dem, der kommer ud på den anden side, i bedre forfatning end de fleste andre — og som kan bruge deres erfaringer konstruktivt fremadrettet.

Stockdale-paradokset

Ideerne om den modstandsdygtige personlighedstype (´resilient personality´) kendes også som Stockdale-paradokset. Dette har sit navn efter den amerikanske kamppilot James Stockdale, der tilbragte 7½ år i fangenskab under Vietnam-krigen, i det forfærdelige og berygtede nordvietnamesiske fængsel Hanoi Hilton.

Stockdale overlevede årene i fangenskab, med manglende lægebehandling, regelmæssig tortur og daglig psykisk terror og ydmygelse. Efterfølgende blev han spurgt om, hvordan han havde klaret det, hvortil Stockdale svarede: “I never lost faith in the end of the story, I never doubted not only that I would get out, but also that I would prevail in the end and turn the experience into the defining event of my life.”

Dette optimistiske udgangspunkt kombinerede Stockdale med en mere jordnær stillingtagen til de daglige prøvelser. Således forklarede han, at “you must never confuse faith that you will prevail in the end — which you can never afford to lose — with the discipline to confront the most brutal facts of your current reality, whatever they might be.”

Realisme og optimisme på samme tid

Som det ovenstående viser, så har mennesker med en modstandsdygtig personlighedstype en sofistikeret og på nogle måder modsætningsfyldt psyke. På den ene side har de et meget nøgternt syn på deres liv, og de strabadser de står overfor. På den anden side har de en indædt tro på, at de nok skal løse disse problemer og komme godt ud på den anden side.

Dette giver mennesker med denne personlighedstype en utrolig stor styrke — både i deres almindelige liv og i tider med stor krise. Fordi de ikke lader sig slå ud af de problemer, som de møder. Og fordi de bliver ved med at prøve på at løse dem, selv om det kræver mange forsøg.

Dette realistisk-optimistiske sindelag giver dem langt bedre chancer for at komme igennem nedture og svære perioder end folk med både en mere pessimistisk og mere optimistisk natur. End pessimisterne, fordi de i langt mindre grad overhovedet vil prøve at løse problemet. Og optimisterne, fordi de meget lettere bliver slået ud af kurs, når de løber ind i alvorlig modgang.

Hvem udvikler en modstandsdygtig personlighed?

Stockdale-paradokset skyldes en kombination af flere faktorer. For det første er det sandsynligt, at medfødte egenskaber spiller en rolle.

Således kan man forestille sig, at folk med en høj følelsesmæssig intelligens vil have gode muligheder for at udvikle en modstandsdygtig personlighed. Fordi de har et naturligt talent for at se sig selv og andre mennesker udefra. Og fordi det gør dem i stand til at tænke mere klart om dem selv, deres problemer og vejen ud.

For det andet synes en god og tryg barndom at have afgørende betydning for udviklingen af en modstandsdygtig personlighed.

Mennesker der opvokser i et omsorgsfuldt miljø, hvor de er blevet elsket og bekræftet i deres evner, vil tilegne sig langt flere ressourcer end nogen, der opvokser i et mangelfuldt miljø. Disse mennesker har en indre tro på dem selv. Ved at andre holder af dem. At der er noget, de er gode til. Og at de har noget at tilbyde verden. Disse karakteristika er med til at give dem et markant større overskud, personligt og mentalt, i krisesituationer.

For det tredje synes en modstandsdygtig personlighed også at hænge sammen med et samspil mellem prøvelser og successer som voksen.

For at udvikle modstandskraft overfor store udfordringer er det nødvendigt, at man som voksen både har oplevet kriser og er kommet ud af dem igen. Dette bevirker, at man over tid lærer ikke at tabe hovedet, når man møder modgang. Og finder ud af at det er muligt at komme ud af modgangen igen, hvis man bevarer sit gode humør og tænker i praktiske løsninger.

En vej ud af krisen

Det er en begrænset minoritet, der udvikler en modstandsdygtig personlighed á la Stockdale-paradokset. Når det så er sagt, så er der altid noget, man selv kan gøre for at blive bedre til at håndtere livskriser — også selv om det ikke ligger specielt naturligt for én.

Så når du oplever en krise, så prøv at holde hovedet så koldt som muligt. Tænk i praktiske løsninger. Prøv at bevare dit gode humør. Og, måske vigtigst af alt, ræk ud efter hjælp hos venner, familie og kollegaer.

Hvis du gør det, har du givet dig selv gode kort for at finde vej ud af krisen — og komme ud på den anden side, i god behold.

For more information contact Jens on globejens@hotmail.com or follow him on Medium.com, Academia.edu, Facebook, LinkedIn or YouTube.

--

--

Jens Lindberg Jensen

The most important thing in life is to find your own way. And to fight for the rights of others to do the same.